Oview

Šta je Oview?

Oview® je siguran i lak za korišćenje test kojim se mogu odrediti najpovoljniji dani za začeće - kada je najverovatnije da nastupi vaša ovulacija. Oview® predviđa period ovulacije tako što registruje nivo specifičnog hormona u mokraći - Luteinizirajućeg hormona (LH).

Pakovanje sadrži komplet od 5 testera za testiranje.

Oview